Kjære søster

Om boka

Kva gjer du med Facebook-profilen til nokon som ikkje lever lenger?
Søstera til Eli Anne er daud.
Faren vil slette Facebook-profilen hennar.
Men for Eli Anne er det ein stad ho kan prate med søstera si.
Om livet no og om fortida.
Sjølv om ho ikkje er her lenger.

Boka har enkelt språk.
Korte setningar.
Kvar side er som eit innlegg på Facebook-sida.

 

Utdrag fra boka

Kjære søster.
Sjokket vi fekk, gravferda etterpå, alt gjekk så fort. Ingen av
oss fleipar ved bordet lenger. Latteren din er nesten
tydelegare no når han er borte.

Bla i boka