Kasper spiller realt

Om boka

Kasper kunne ha skåret,
men det hadde ikke vært realt.
Bakerst i boka er det en faktadel om fotball.
Boka har stor, fin skrift. Teksten er enkel å lese.

 

Fotballøver er leseløver
for deg som er glad i fotball.
Jørn Jensen har skrevet flere bøker
om Kasper og fotball.
Noen av titlene finner du i Boksøk,
men vi anbefaler hele serien.

Utdrag fra boka

Kasper sier ingenting.
Han er fortsatt usikker.
Han ser bort på Peter.
Peter nikker til Kasper.
Det gjør ham glad.
Kim klapper ham på ryggen.
«Bra gjort, Kasper,» sier han.
«Vi kan fortsatt ta dem.»