Kåre Kanin og hinderløypa

Om boka

Serien Dyrevennene er i samme format
som den populære bøkene om Aksel og Omar i Solgata.
Teksten er satt i versaler,
og er enkel å lese.
Ofte dreier bøkene seg om et dilemma,
eller et problem som må løses.

Utdrag fra boka

HVA DRIVER DERE MED?
SPØR ELLA.
«VI PRØVER Å LÆRE KÅRE Å HOPPE.
MEN HAN ER HÅPLØS.»

«BELLA KAN HOPPE VELDIG HØYT.
VI KAN LÆRE DERE,» SIER ELLA.
«HM?
LURER PÅ OM DET GÅR.»