Jeg satte mitt håp til verden

Om boka

Diktene handler om fødselen,
ammetåke og den første tida.
De er en kjærlighetshistorie
til barnet, til fortvilelsen
og gleden over å få barn.
Språket er direkte og bildene
lette å se for seg.
Ikke alle diktene er like lette
å forstå, men alle skaper
flotte bilder.
Cathrine Grøndahl har gitt ut
flere diktsamlinger.
Hun jobber i dag som advokat.
«Grøndahls direkte språk
er befriende lite mystisk og innpakket,
men likevel komplekst.
Hun møter leseren med sterke innsikter
og overraskende bilder.»
Marie Aubert, Aftenposten

«Jeg satte mitt håp til verden
er en diktsamling som også kan
nå ut til mennesker som vanligvis
ikke leser dikt.
Og kanskje er Grøndahls dikt
like matnyttige som mange av de
kommersielle håndbøkene som finnes
for nybakte foreldre?»
Brynjulf Jung Tjønn, NRK

Utdrag fra boka

BABY LOVE
Vi leser hverandre med hendene
og snakker med øynene
Vi lager ulike lydspor,
men sier det samme hver gang:
Jeg elsker deg
Og hver gang
kan det ikke sies klarere