Jeg er stolt av deg!

Om boka

Boka tar særlig for seg fem temaer:
– Hvordan rose og oppmuntre barnet?
– Hvordan få barnet til å høre etter?
– Hvordan samarbeide med andre voksne?
– Hvordan hjelpe barnet med å overvinne
problemer og vansker?
– Hvordan respondere når barnet gjør noe galt?`
Jeg er stolt av deg! er skrevet for alle voksne som oppdrar
eller er med på å oppdra barn.
Språket i boka er enkelt, men med noen faguttrykk.
Rådene er konkrete og lettfattelige,
og vist med tydelige eksempler.
Ben Furman er en finsk psykiater
som arbeider spesielt med
å finne løsninger i terapien.

Utdrag fra boka

Hensikten med å rose barnet er til sjuende og sist å fremkalle stolthet over noe de har gjort, sagt eller tenkt. Når man er stolt av noe man har gjort, får man lyst til å gjøre det flere ganger.
Ros i form av spørsmål er ofte bedre egnet enn direkte ros til å skape stolthet hos barnet. Her roser ikke den voksne barnet direkte, men fremkaller stolthet ved å vise interesse og stille spørsmål om det han eller hun har fått til.

Mor til barnet:
Så flott du har fargelagt tegningen. Det er ikke alle som gjør det så bra. Hvordan får du det til?