Interessert, eg?

Om boka

Slik startar ei brevveksling litt utanom det vanlege,
for begge går på den same skolen
og godt kunne ha snakka til kvarandre
i staden for å skrive.
Eller kunne dei det, eigentleg?

Utdrag fra boka

No har eg tenkt nøye over dette, og funne ut at det er rett at du får vite litt meir. Men hald det for deg sjølv, eg er nemleg glad i Siv, trass i alt bråket ho steller i stand når det er noko ho har bestemt seg for.