I trafikken – Introduksjon til norsk trafikk for voksne innvandrere

Om boka

Her er hovedreglene i trafikken forklart,
og mange viktige trafikkord er oversatt
til 12 andre språk:

Engelsk, russisk, persisk, arabisk, somali, spansk, serbokroatisk, thai, kurdisk, urdu, tyrkisk, fransk.

Boka vil være til hjelp for deg som skal ta norsk
sertifikat. Den inneholder ikke alle opplysninger
som du trenger for å ta prøvene. I tillegg må
du bruke en komplett trafikkopplæringsbok.

Den har ikke spesielt enkel tekst,
men den er allikevel godt tilrettelagt for de som har et annet morsmål.

Utdrag fra boka

Boka vil være til hjelp for deg som skal ta norsk sertifikat. Den inneholder ikke alle opplysninger som du trenger for å ta prøvene. I tillegg må du bruke en komplett trafikkopplæringsbok.