Om boka

Hest har artige fakta
og morosame teikningar.

Skrifta har god størrelse.
Kvar side startar med orda «Visste du at».

Utdrag fra boka

Visste du at hestar
hugsar betre enn
elefantar?

Boka er en del av: