Hekselekse

Om boka

Det har flyttet inn en heks i blokka!
Alma og Egon er bestevenner.
De bor i samme blokk.
En dag hører de hekselatter.
Og de ser en svart katt.
En sånn katt hekser har.

Boka har korte setninger og enkle ord.
Det er mye luft på sidene og fine tegninger.
Mye dialog og noen snakkebobler som har store bokstaver.

Utdrag fra boka

I fjerde etasje har Egon sett en svart katt.
Den pleier å mjaue utenfor en dør.
Hekser har ofte svarte katter.