Gravskrifter

Om boka

I dette essayet finnes inskripsjoner fra gravsteiner
på norske kirkegårder i perioden 1800-2011.
Gravskriftene skiller seg tydelig fra hverandre,
selv om de likevel viser respekt, savn og sorg
over den som er død.
Gjennom gravskriftene kan man også se
at samfunnet gradvis endrer seg.  
 
Bjørn M. Moen (født 1970)
har tidligere gitt ut to gjendiktninger,
og artikler om litteratur. 
Gravskrifter er hans første egne bok.