Full fart!

Om boka

Rine og Ravi gleder seg til skitur med klassen.
Men Lærar-Knut går alt for fort.
Han vil ikkje høyre på Rine og Ravi.
Då går alt feil.

Boka har korte setningar.
Handlinga er grei å følgje.
Bileta forklarar teksten.

Utdrag fra boka

Rine og Ravi er
på veg til skulen.
Dei gleder seg.
Klassen skal på
skitur.

I sekkane har
dei bollar og varm
saft.