Fotografens død

Om boka

Fotograf Simon Lamberg var død før han traff gulvet.
Dagen etter blir han funnet av vaskehjelpen.
Hvorfor ble han myrdet, og av hvem?
Førstebetjent Kurt Wallander får en ny sak å løse.
Teksten er bearbeidet av Johan Werkmäster.
Fotografens død er ei bok i Litt å lese-serien.

Utdrag fra boka

Han åpnet døren og gikk ut av bakrommet,
inn i det mørke atelieret.
Deretter skjedde alt veldig fort.
Han så en skygge foran seg.
Han prøvde å flykte, prøvde å løpe,
men rakk bare noen få skritt.
Noe traff ham hardt i hodet,
og så eksploderte hele verden.