Fotball

Om boka

Korleis spelar ein fotball?
Kor mange spelarar er det på kvart lag?  Kva har fotballspelarar på seg?

Ei bok som gir svar på det meste du lurar på om fotball.

Boka er ein del av serien Mine små leksikon,
som eigentleg ikkje er særlig godt tilrettelagd.
Unntaka legg vi inn her i Boksøk.

Mine små leksikon er ein av få
faktaseriar for barn som er skrive
på nynorsk.

Utdrag fra boka

I fotball møtest to lag på
ein stor bane med kort gras.
Når kampen startar, speler kvart lag
på eine halvdelen av banen.
I ein kamp gjeld det å score flest mål
og sleppe inn færrast.