Flyktning i Norge. To kvinner forteller

Om boka

Boka er delt i to deler:
1. Tanja forteller sin historie
2. Nytt håp
Vi møter Tanja fra Bosnia
og Robabe fra Iran.
De forteller om hvorfor de flyktet,
og om hvordan det er å være asylsøker.

Boka er lett tilgjengelig
for dem som skal lære norsk.

Utdrag fra boka

Jeg har ikke flyktet fra et land i krig.
Jeg har flyktet fra krigen etter krigen.
En krig som ble min krig.
(Fra Tanja forteller sin historie)
Skadene, smerten og arrene bærer hun
med seg for alltid.
Det er arr og smerte i sjelen også,
for da Robabe kom ut av fengselet,
ble hun forfulgt.
(Fra Nytt håp)