Epleslang

Om boka

Lærar-Knut hatar ro og elskar bråk!
Rine og Ravi har kanskje den raraste læraren i verda.
Lærar-Knut tek med elevane ut for å stele eple.
Dei er så gode til matte.

Ei morosam bok om ein lærar som hamnar i trøbbel.
Korte setningar og enkle ord.

Utdrag fra boka

Lærar-Knut kjedar seg, for han
liker bråk og tull.

Det verste han veit,
er fred og ro.