Epikrisepoesi

Om boka

Dikt om å leve på institusjon

En varm og nær diktsamling om mennesker som lever på institusjon.
Diktene er basert på forfatterens egen erfaring som sykepleier.
Det er virkeligheten som blir beskrevet.

Boka er enkelt skrevet og enkelt fortalt.
Noen sammensatte ord og noen fremmedord innimellom.

Utdrag fra boka

vi kommer til å være hos ham
hele tiden

vi kommer til å følge ham
helt fram

og når alt er over
kommer vi til å
vaske ham

helt ren