Dunce. Lut og kaldt vann

Om boka

JensK og kollegaene flyttar inn i eit hipt arbeidsfellesskap.
JensK er ein desillusjonert og lett deprimert fyr med tendensar
til hypokondri. Mørketida tar på. Men det er både humor og
klokskap i JensK sin verd, både saman med Børge og
dei andre på jobben, og heime saman med sonen Gustav
og hunden Brego.

JensK sitt skråblikk på livets små og endå mindre hendingar
skapar både gjenkjenning og latter.

Boka har ein veldig tydeleg font, god kontrast og klare teikningar.
Boka har nokon IT-uttrykk og nokre engelske ord.