Død eller levande

Om boka

Simon har Evna – han kan sjå og høyre ting ingen andre kan; døde folk, tonar frå ei anna verd, mørke skyggar. Ein kveld ringer ein gammal mann på døra og ber Simon om hjelp til å finne dottera hans, men dottera har vært sakna i over 30 år! Nå byrjar det skumle, og det blir farleg for Simon.

Boka har korte kapitlar, korte setningar og mye luft. Den har få og tydelege karakterer. Alle stedsnavna kan være litt forvirrande, men det er eit kart foran i boka som er til stor hjelp.

Utdrag fra boka

I kveld spelar tyskaren piano.
Det er første gong på fleire år.
Eg hadde nesten gløymt han.

Men no.
Tonar stig sakte opp frå Bekkedalen.
Den same melodien som før.
Ein roleg, sørgmodig song.

Katrin pustar roleg i underkøya.
Eg ligg med auge vidopne i overkøya.
Pianotonane trenger heilt inn under dyna.

Det er så nifst.

For eg veit det godt:
Pianospelinga er eit varsel.
Tyskaren vil åtvare om noko.
Han er eit gjenferd.
Han går igjen nede i Bekkedalen.