Dobbelt mamma

Om boka

I boka treffer vi Mulki fra Somalia,
Vujka fra Kosovo og Hana fra Libanon.
Fra hjemlandet vet de hva en mamma skal gjøre.
I Norge må de likevel lære mye på nytt.
De tre kvinnene forteller om barnehagen,
om bursdager, om matpakken og foreldremøter.
 
Boka er skrevet med enkel tekst
og har fargerike fotografier.
Vi hører historien til de tre kvinnene.
Boka fungerer også som et oppslagsverk
om hva som forventes av foreldre i Norge.
 
Hilde Henriksen og Renate Grytnes
debuterer med Dobbelt mamma.
De er lærere i norsk og samfunnskunnskap
for voksne innvandrere ved Tønsberg voksenopplæring.
I 2009/2010 har forfatterne turnert landet rundt
for å fortelle om bokprosjektet sammen med
to innvandrerkvinner fra Somalia og Kosovo.  
De to kvinnene forteller om hvordan det er
å være mamma i et nytt land,
og deres refleksjoner og erfaringer
blir satt inn i et integreringsperspektiv.

Utdrag fra boka

– Mahdi ble bedt i bursdag.
Jeg leste invitasjonen,
men jeg leverte ham ikke i bursdagen.
Er det gale folk, tenkte jeg.
Pølser og hamburgere med svinekjøtt.
Jeg ringte ikke for å si at Mahdi ikke kom.
Det var uhøflig av meg.
Men det kom he