Dinosaurer

Om boka

Boka har enkel tekst og fine bilete
i kvart oppslag.

Boka er ein del av serien Mine små leksikon,
som eigentleg ikkje er godt tilrettelagd.
Unnataka legg vi inn her i Boksøk.
Mine små leksikon er ein av få
faktaseriar for barn som er skrive
på nynorsk.

Utdrag fra boka

Mange av dinosaurane var planteetarar.
Dei åt urter, lauv, røter, frø… men
ikkje gras, for det fanst ikkje på den
tida då dinosaurane levde!