Det spørs

Om boka

Denne boka går det an
å lese på flere måter.
Bildene forteller en sår
og fin historie om
å miste noen.
Teksten løfter blikket ved å stille
undrende spørsmål om livet.
Boka har lite tekst på hver side.
Bildene er vakre og tydelige.
Jostein Gaarder har skrevet
mange bøker for ungdom og voksne.
Han er opptatt av filosofi og av å undre seg.
Akin Düzakin har illustrert flere bøker.
Han har en var og vakker strek.

Utdrag fra boka

Hva er tid? Er det som har skjedd
borte for bestandig?