Den underlege draken

Om boka

Ein gut finn verdas snillaste drake.
Ein drake som ikkje likar å slåst.
Men mange er redd draken og vil drepe han.

Boka har eit par setningar på kvar side.
Nokre setningar står i snakkeboblar.
Enkelt språk.

Utdrag fra boka

Draken fortalde historier
frå gamle dagar.
Da var det farlege drakar overalt.
Modige riddarar slost mot dei
for å redde prinsesser.