Dei hemmelege superheltane

Om boka

Willi, Mikke og Jonny elskar superheltar og teikneseriar.
I det forbode rommet bak i teikneseriesjappa, oppdagar dei ei hemmelegheit.
Den sure mannen i butikken, skjular nokon der inne.

Boka har lite tekst på kvar side og enkelt språk.
Nokre samansette ord.

 

Utdrag fra boka

«Du store,» kviskra Mikke. «Såg de
det?»
«Det var Starman!» ropte eg. «Eg
kjende igjen den gullfarga kappa
hans! Og ved sida av var det ei blå
kappe! Gigaman!»