Bygge hytte

Om boka

Aksel og Omar bygger en hytte!

Boken har store bokstaver (VERSALER).
Veldig lite tekst på hver side.
Enkle setninger og tegninger på hver side.

Aksel og Omar finner mange gamle planker.
De bygger en hytte,
men alle er ikke så glade for det…

Utdrag fra boka

DA DE BÆRER UT ALLE TINGENE,
KOMMER FRU OLSEN.
– DET DER ER JO TEPPET MITT!
SIER FRU OLSEN
– MEN DU HAR JO KASTET DET,
SIER WILMA.
FRU OLSEN SER SINT UT.