Hopp til innhold

Bli kjent – med grunnskolen, videregående skole, høgskole/universitet, voksenopplæring

Bli kjent – med grunnskolen, videregående skole, høgskole/universitet, voksenopplæring

Forfatter: Margaret Saltrøe

Illustratør: Tor Saltrøe

Tema: historie, samfunn

Alder: Voksne

Om boka

Boka gir en enkel innføring i viktige områder
som skolegang, utdanning og jobbsøking.
 
Bli kjent er hovedsaklig skrevet
for innvandrere, flyktninger og asylsøkere.
Forfatteren er selv innvandrer
og har bodd i Norge siden 1997.
Boka gir også en del generell informasjon
til dem som har norsk kulturbakgrunn.
 
Vanskelige ord i teksten blir forklart,
og boka er relativt oversiktlig presentert.
Ordforklaringene er godt organisert
ved at uthevede ord forklares i slutten av hvert kapittel 
og i en ordliste bakerst i boka.
Språket kunne vært enklere noen steder.   

Utdrag fra boka

Hva forventer skolen av foreldrene?

For at barna skal få det best mulig på skolen,
er det viktig at alle vi foreldre deltar aktivt i
skolegangen til vårt eget barn. Dette er
spesielt viktig for oss familier med
minoritetsbakgrunn. Det er viktig at vi legger
forholdene til rette for skolebarnet vårt, både
på skolen i skoletiden og hjemme i fritiden.
Barnet må for eksempel få tid og hjelp til å
gjøre lekser. Hva slags støtte vi foreldre kan
gi barnet, varierer ettersom barnet vokser.
Jeg gir her noen praktiske råd jeg har funnet
fram til i samarbeid med Seterbråten skole i
Oslo og ellers i arbeidet mitt med stiftelsen
Child Life Norway.

Antall sider: 157

Utgivelsesår: 2007

Språk: bokmål

Hovedkategori: Litt å lese, Norsk som andrespråk

Egenskap: mange bilder

Sjanger: faglitteratur

Forlag: Kulturbro forlag

ISBN: 9788291234380