Hopp til innhold

Norsk som andrespråk

Bøker for barn, ungdom og voksne som holder på å lære seg norsk.
Her samler vi bøker med enklere språk og med få særnorske uttrykk. Parallellspråklige utgivelser finner du også her.

Lesere som holder på å lære seg norsk, finner ofte en bok som passer i denne kategorien. Flere av bøkene egner seg til høytlesning, norskopplæring eller språkkafe.
For deg som jobber med språkkafeer