Undersøkelse og behandling av KREFT

Om boka

Vi følger Lars Åge gjennom
behandlingen han får.
Boka har enkelt innhold
og store fotografier
som viser hva som skjer.

Boka er en del av prosjektet
«Kreft hos eldre mennesker med utviklingshemming».

Det fins også en bok om en kvinne som får kreft.

Utdrag fra boka

Lars Åge er på Røntgenavdelingen.
På denne avdelingen tar de bilder
av det som er inne i kroppen.
Han tar et røntgenbilde av brystet.
Det er ikke vondt
å ta røntgenbilde.
Nesten alle som skal opereres
må ta et slikt bilde.