Trusesangeren

Om boka

Om hun ikke spiser innen tirsdag klokka 12,
kommer han til å stille seg opp foran butikken
og synge Alle fugler små de er
med bare Stines truser på.
Kommer han til å holde løftet sitt?

Boken forteller hvor vanskelig
det kan være med ny familie,
når ingen forstår.

 

Utdrag fra boka

Brunt og grått og stygt er de første
ordene hun skal si.
Nei – brøle!
Men ikke i dag.
I dag skal ikke ett eneste ord få komme ut.
Ikke i morgen heller.