Tegnordboka – se hva jeg sier

Om boka

Tegn er spennende, morsomt og nyttig.
Du trenger ikke snakke eller høre.
Du ser språket.
Du snakker med hendene.
Hver side har et tema, som blir forklart gjennom bilder
og tegn-til-tale. Slik knyttes språket til dagliglivet.
Boka er delt inn i kapitler med årstidene,
og har et praktisk register bakerst.
Boka er laget for døve barn og deres venner,
familie og lærere. Den egner seg også godt
for alle som er interesserte i tegnspråk.
Tegnene i boka er ment å dekke
det ordforrådet barn trenger før de begynner på skolen.
Ordene i boka er samlet inn av Sigrun Nygaard Moriggi.
Anna Fiske har laget bildene,
Gerd Eng Kielland har tegnet tegnene.
Bruk gjerne denne boka sammen med La hendene snakke!