Shhh!

Om boka

Boka inneholder fortellinger uten ord
som passer for voksne.
Shhh! samler historier fra serien Mjau Mjau.
Boka kom første gang ut i 2000
og er oversatt til sju språk.