Reddhare!

Om boka

Dette er ei bok i serien Halvmåneserien,
en serie med spennende bøker for eldre barn.
Reddhare passer også for ungdom.

Utdrag fra boka

Det er lenge siden noen har bodd i
det huset…
«Det skjønner jeg godt!» utbrøt jeg.
Bonden plirte med øynene:
«Jeg skal gi deg et råd. Du burde til-
bringe ferien et annet sted.»
«Ja,» sukket jeg. «Ved sjøen!»
«Ved sjøen eller et annet sted. Men
langt fra det huset.»