Norges tøffeste rovdyr

Om boka

Flott bok om rovdyrene i Norge.
Isbjørn, gaupe og kongeørn, er bare noen
av dyrene du finner i denne boka.

Boka har store, fargerike bilder av alle dyrene.
Teksten er skjematisk fremstilt,
med faktaboks for hvert dyr.

I tillegg er det «fleip eller fakta»-bokser,
og «visste du»-opplysninger på alle dyrene.

Språket er enkelt. Lite tekst på hver side.
Teksten står i kursiv.

 

Utdrag fra boka

Visste du for
eksempel at reiret til køngeørnen kan veie like mye
som 9 voksne personer? At bjørnen enkelt kan plukke
små blåbær med de store labbene sine?