La hendene snakke!

Om boka

En illustrert ordbok med 2500 tegn.
Tegnene er knyttet til temaer barn og ungdom møter i hverdagen.
Boken er i laget for døve barn og deres venner,
medelever, familie og lærere:
Illustrasjonene gjør at boka passer godt
for alle som synes tegnspråk ser morsomt ut.
Boka viser hvor mye
det går an å få sagt på tegnspråk,
og hvor spennende det kan være å bruke
et «hemmelig språk».
Et alfabetisk register gjør det enkelt å bruke boka
som oppslagsbok.