Komme og gå

Om boka

Vandringa i denne boka går gjennom ein
skog i ein dal langs ei elv.
Det kunne ha vore kvar
som helst.
Det treng ikkje vere
så langt heimanfrå.

Bileta i boka er henta
frå Alnaelva i Groruddalen.

Utdrag fra boka

MAMMA VAR SINT OG SUR DÅ EG GJEKK MIN VEG. EG MÅTTE
BERRE UT OG GÅ. KANSKJE ER HO REDD FOR MEG NO?
ER DET BEST Å FLYTTE HEIMANFRÅ?