Hevnernes høst

Om boka

Birgitta og Bengt bor i huset ved siden av.
En ukjent mann ser hvordan Bengt mishandler Birgitta.
Mannen begynner å overvåke Bengt.
Verner bor i samme gate.
Han har tidligere vært politibetjent.
Verner blir mistenkt for mordet.
Han bestemmer seg for å begynne å lete
etter morderen.
Snart forstår han at morderen er en hevner.
Hevneren vil at menn som slår kvinner
skal få lide like mye som kvinnene.
Krimbok skrevet med enkel tekst.