Haien angriper

Om boka

I denne boka kan du bli nærmere
kjent med haien og noen av de
menneskene som har møtt den
ansikt til ansikt.

 
Dette er en Faktaløve med mange bilder.

Utdrag fra boka

Noen ganger er haiangrep et resultat
av en feiltakelse. Fra haiens synsvinkel
kan et surfbrett minne om livretten – sel.
Når haien tar en jafs av surfbrettet,
vil den spytte ut igjen og svømme
videre. Det finne mange surfere som kan
fortelle slike historier, og ofte har de et
ødelagt surfebrett som bevis.