Hopp til innhold

Forstyrret barn – forstyrret liv

Forstyrret barn – forstyrret liv

Om boka

Anna Luise Kirkengen har vært lege i tretti år.
Hun fant ut at pasientene hennes hadde blitt syke
av å oppleve krenkelser, vold og misbruk.
Det fikk Kirkengen til å forske.

I denne boken omtaler hun studier
som påviser at vond og vanskelig erfaring
bidrar til sykdom.
Hun forteller historer som forklarer
hvordan dette skjer.
Boka er viktig og relevant
for leger, sykepleiere, pedagoger,
mennesker med vanskelige diagnoser
- og for andre som er opptatt av mennesker.

Medisinsk faglitteratur med enkel tekst
kan lyde som en selvmotsigelse.
Men denne boka er så enkel som det er mulig,
samtidig som den er grundig.

Boka har storskrift og enkel tekst
med en del faguttrykk.
Den er noe illustrert med fotografier,
og fotnoter viser til kilder og videre lesing.

Utdrag fra boka

Fredrik ble misbrukt
fra han var ti til han var femten år.
Som 21-åring fikk han kramper og ble innlagt.
Til tross for gjentatte undersøkelser
ble årsaken ikke klarlagt.
Også Fredriks kramper kan "leses"
som et tegn på overgrep.

Støttet av: Leser søker bok

Antall sider: 264

Utgivelsesår: 2007

Språk: bokmål

Hovedkategori: Litt å lese

Sjanger: faglitteratur

Forlag: Emilia

ISBN: 9788274191211