Falcheblikk

Om boka

Instagram med ein vri!

I denne boka har Falch teke bilete frå biletdelingstenesta Instagram.
Bileta har han satt saman med ny tekst.

Dette er ei bok som er umogleg å legge frå seg.
Hysterisk morosam.

Tekstane er korte.
Kvart oppslag har eit bilete.

 

 

 

 

Utdrag fra boka

Italia-kampen var utseld, men eg hadde ikke
hjarte til å seia det med ein gong.