Evangeliet etter Johannes

Om boka

I denne boka kan du lese
evangeliet etter Johannes med stor skrift.
Boka har forklaring av navn og spesielle uttrykk
nederst på siden.
Teksten er ikke forenklet eller forkortet,
bare satt i store, tydelige bokstaver.

Det Norske Bibelselskap har gitt ut
flere av Bibelens bøker med storskrift.

Utdrag fra boka

Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg
er verdens lys. Den som følger meg,
skal ikke vandre i mørket, men ha
livets lys.»