En dag i historien. 22.juli.

Om boka

Boka har sterke bilder
av ungdommene.
Hver av dem forteller
hva som skjedde 22.juli
og hvordan tida etter 22.juli
har vært.
En dag i historien
er en sterk og viktig bok.
Tekstene er personlige
og tilgjengelige.
Skriftstørrelsen er litt liten.
Andrea Gjestvang (født1981)
er fotograf. Hun har mottatt
flere priser for bildene sine.

Utdrag fra boka

Rett etter at jeg ble skutt på Utøya, forsøkte jeg å holde
meg våken. Jeg sa til meg selv at en dag skal jeg jo dø,
men ikke her og ikke nå. Jeg begynte å rope om hjelp på
arabisk, for jeg trodde plutselig at jeg var tilbake i hjem-
landet mitt Irak. At noe sånt kunne skje i Norge var jo
umulig. Jeg knyttet høyre hånd og forestilte meg at dét
var livet mitt, og at hvis jeg ga slipp, kom jeg til å miste det.