Edelgran

Om boka

Edelgran er en tegneserie for voksne.
Seint på kvelden lillejulaften er
Dag Sørensen ute for å skaffe juletre.
Det skal vise seg å ikke være så enkelt.

Boka har store bokstaver og tydelig font.
Noen vanskelige ord, men handlinga er
enkel å følge. Illustrasjonene gir veldig god
støtte til teksten. Handlinga er kronologisk.
Noen vanskelige ord, men det er ikke
avgjørende for å kunne følge historia.
Mange oppslag er også helt uten tekst.

Utdrag fra boka

…VI HØRTE KURT NILSEN SYNGE
«SÅ GÅR VI RUNDT OM EN ENEBÆRBUSK».
KLOKKEN ER FEM, VI FÅR NYHETER.

FOR FJERDE
GANG PÅ LIKE MANGE
DAGER…

…HAR RANSMANNEN
SOM HAR FÅTT TILNAVNET
«JULENEKMANNEN»,
SLÅTT TIL.