Den store Ronny Haugland-boka

Om boka

Sørlendingen Ronny Haugeland
var på nittitallet en tydelig penn
i det norske seriemiljøet.
I dag jobber han i Kristiansand.
 

Tegningene er morsomme og
i sort hvitt.
Noen steder er skriften
liten og vanskelig å tyde.