Den arktiske drømmen

Om boka

Sammen viser de oss stillhet og bevegelse,
og speiler havet og naturen.

Boka har vakre helsides fotografier,
og lite tekst. Språket er enkelt,
men poetisk. Teksten har svært få punktum,
og fortsetter fra side til side.
Vi tar med boka fordi det er lite tekst,
ryddig oppsett, tydelig skrift, og store bilder.

Utdrag fra boka

dette er havets klokke, dråpe for dråpe
dette er kystens kalender, som vinden blar og blar i

dato for dato, morgen etter morgen, i tidens løp

der tiden står stille og til og med løper den andre veien
i enda et blått dragsug

enda en bølge av sekunder som ruller inn i seg selv