Brev til Noreg

Om boka

Mona kjem til Noreg frå Somalia
Ho fortel om korleis det er å komme til eit nytt land.
Om skulen, om det norske samfunnet og språket.
Mona kjenner seg utanfor i Noreg, men er heller ikkje heime i det somalske miljøet.
Det er vanskeleg å fylle alle forventningane dei andre har til ho.

Boka er ei sterk skildring om å vere utanfor.
Formen er muntleg og det er eit sterkt driv i fortellinga.
Nokre setningar er lange.

 

Utdrag fra boka

Som vaksen har eg tilgitt mange. Eg har ikke tilgitt
for å gløyme. Menneske eg har møtt som vil trekkje meg
inn i fortida, gjer det aldri av vond vilje. Men måten dei
snakkar til meg på, er feil. Dei snakkar til meg som eg
er eit romvesen, men alt eg opplevde heime av utfrysing
og isolasjon, har skjedd og skjer med tallause andre jen-
ter om dei vel å bryte med det dei kjem frå.