Alle har en bakside

Om boka

Alle har en forside. Alle har en bakside.
Denne boka handler om
kroppen. Vi får se
kroppen fra barn til voksen.

Leseren kan være med å gjette.

Hvor er det lov å være naken?
Hvor det er lov å tisse?
Er det mulig å ha hår
på tennene?
Boka har lite tekst.
Den er morsom og lærerik.
Illustrasjonene er fargerike
og forteller sin egen historie.

Utdrag fra boka

DU EIER DIN KROPP.
INGEN HAR LOV TIL Å TA PÅ
KROPPEN DIN HVIS DU IKKE VIL.