Vers på tvers

Om boka

Illustrasjonene kan du vri og vende, trekke og dra.
Teksten har rim og regler, både i blindeskrift
og svartskrift med store fonter.
Boka passer både for blinde og seende barn.

 
Vers på tvers vant dobbelt gull under
Årets vakreste bøker i 2008.
Ikke bare vant den i klassen for tilrettelagte bøker,
den vant også i åpen klasse.
Det markerer et gjennombrudd
for følebøker som likeverdig litteratur.
«En grafisk og taktil bildebok
som ikke bare fungerer for blinde.
Vers på tvers fortjener gull,
ikke fordi den er politisk korrekt,
men fordi den er noe så utrolig
som en vakker billedbok for blinde.»
(juryens kommentar)
 
Og ikke nok med dét –
Vers på tvers har også blitt hedret
med en internasjonal pris:
inviterte til konkurranse for taktile bøker i 2008,
og Anette Diesen stakk av med en av prisene.
 
Anette Diesen er verdens mest erfarne forfatter
av bøker med følebilder.
Hun har laget en lang rekke bøker tilpasset
mennesker med ulike funksjonshemminger:
Bøker med punktskrift, følebilder, bliss,
storskrift og enkelt innhold.

Utdrag fra boka

RADER RENDER
BEGGE HENDER
STRYK OG KLAPP
HULL I PAPP