Rogers filledokke vil ha kake

Om boka

Men så tar Roger til fornuft,
og deler maten med dokka si.

Teksten i denne boka er enkel
og har rytme og rim.
Den egner seg godt til høytlesing.
Skriften er trykt i stor svartskrift
og punktskrift.

Anette Diesen har skrevet
flere bøker tilrettelagt for synshemmede,
blant annet tre bøker om Rogers filledokke.

Utdrag fra boka

Roger spiser kransekake.
Dokka hans fikk ikke smake.
Roger åt en kakering.
Dokka hans fikk ingenting.