Niillas ja Mahtte-addja – Nils og bestefar

Om boka

Nils og bestefar skal besøke faren til Nils.
Han er reingjeter og passer på reinen sammen med andre gjetere og mange hunder.
Han kaster lasso, kjører med snøscooter og med rein og slede.

Teksten er på norsk og samisk.
Og med blindeskrift på norsk og samisk.
Bildene er laget av ulike materiell som er gode å kjenne på.

Utdrag fra boka