Plommeproblem

Om boka

Morosame fargebilete er med på å fortelje denne historia.
Bo må hjelpe Besta å kle seg ut.
Det er ikkje så lett.

Skriften er stor og tydeleg.
Det er korte setningar og ein artig historie.

Utdrag fra boka

-Du kan vere ein sau, seier Bo.
-For krøllete, seier Besta.