Fortellingen

Om boka

En forfatter strever med å skrive en ny fortelling.
Etter mange dager med hardt arbeid trenger han frisk luft
og bestemmer seg for å gå ut.

På sin vei gjennom byen ser han en dame, en katt, en gutt
i et tre og en jente som ikke veier noen ting.
Fortellingen tar form mens han går.

Boka har lite tekst, korte setninger, mye dialog og mange illustrasjoner

Utdrag fra boka

Det var kveld, og lyktene ble tent.
Da de nådde den andre enden av parken, snudde katten og
gikk den samme veien tilbake.
Forfatteren syntes det var på tide å komme seg hjem igjen.
Han likte seg ikke i mørket under store trær.
Mellom tette busker.
Ikke sammen med en katt som han var redd for.

Mørket la seg på bakken.
Ingen latter fra lekeplassen.
Ikke en eneste lyd fra hele parken.